God Jul & Gott Nytt 2019

God Jul & Gott Nytt 2019

Ett klokord från min klokbok vill jag skicka med inför det nya året: ”När vingarna hänger neråt och ditt hjärta täcks av pessimismens och cynismens is har du blivit gammal på riktigt.” Albert Schweizer enl. författaren Patricia Tudor Sandahl. God Jul och Gott Nytt år! 🤶🏼

Brister kan komma till nytta på livets väg

Brister kan komma till nytta på livets väg

”Nåd” betyder tydligen gåva. Något vi får till skänks varesig vi förtjänar det eller inte. Vi kan vila i vetskap om att även våra fel och brister kan komma till användning på livets väg. Det låter himla fint tycker jag.

Novembers kapitel handlar om Gud i boken Längtan visar vägen av Patricia Tudor-Sandahl.

Mot andlig konkurs

Mot andlig konkurs

Uppriktig glädje lyser med sin frånvaro, trots att vi har blivit njutningsexperter. Mitt i överflödet går vi mot andlig konkurs. Vad kan vi då göra åt eländet? Jo, jobba på, för själens vård upphör aldrig. Den börjar då vi öppnar vårt hjärta lite mer än vi är van vid.

Längtan visar vägen, Patricia Tudor-Sandahl, oktobers kapitel handlar om själen.

Varför inte?

Varför inte?

Varför ska jag göra det här egentligen? Den frågan har fått mig att avstå från mycket. […] Att alltför tidigt fråga ”varför?” tar död på många goda uppslag. Numera frågar jag hellre ”Varför inte?” Det ger ett ljusare utgångsläge.

Längtan visar vägen, Patricia Tudor-Sandahl, sept 2018

What is your why? frågar Will Smith i filmen Collateral Beauty. Lite mer Why not? tänker jag. Ingen kommer erbjuda oss ett meningsfullt projekt, jobb eller liv. Det är bara vi själva som kan bringa mening till och i våra jobb och liv, varje dag.

Friheten att välja attityd

Friheten att välja attityd

Jag skulle vilja ha en bra attityd och jag är fri att välja, varje dag.

”I vardagen uppstår situationer som vi gärna hade sluppit men som vi av olika skäl måste finnas oss i. Vi kan inte välja bort situationen men vi kan välja hur vi vill förhålla oss till den. ” Friheten att välja attityd.

Patricia Tudor-Sandahl, ”Längtan visar vägen”, i månad åtta 2018.

ATTITYD avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något. Wikipedia 2018-08-25.

ETYMOLOGI: Det låter troligt att ordet ”attityd” kommer från ett tekniskt uttryck inom bildhuggar- o. målarkonsten, attude, (denoting the placing or posture of a figure in art): from French, from Italian attitudine‘fitness, posture’, from late Latin aptitudo, from aptus ‘fit’.

Det är utmanande och kräver mod…

Det är utmanande och kräver mod…

Maltesers lär ska vara rädda för höjder men det finns modiga exemplar. ”Det är utmanande att ompröva sina åsikter och ändra sin attityd. Det kräver mod.”  Patricia Tudor-Sandahl i ”Längtan visar vägen”, min morgontoabok, i maj. ”När om man har fått en uppfattning om något vill man försvara den även om den vilar på bräcklig grund”.

Kuriosa MALTESER: Aristoteles, konstnärer, poeter och berättare beskriver rasen Malteser som ”ett moln”.