Dags för lite sommar-filosofering. Man blir tillexempel aldrig färdig.

”hade jag fått vad jag aldrig fick
så hade det gått som det aldrig gick.
Hade jag mött den jag aldrig mötte
och hade jag skött vad jag aldrig skötte
och hade jag känt vad jag aldrig kände
hade åtskilligt hänt som nu aldrig hände.
Ja, hade jag gått dit jag aldrig går
så hade jag stått där jag inte står.”

”Monolog för envar” av Alf Henrikson

Efter semestern finns jag på kontoret i SCB-huset, Klostergatan 23 i Örebro. Välkommen in på kaffe! ☕️