Höstfärg i Stadsparken

Höstfärg i Stadsparken

I Stadsparken Örebro finns olika ”gröna rum” att besöka; Blomstergården, Rosengården, Rhododendronparken, Örtagården och Vattendraget. I början av 1860-talet startades Stadsparken i Örebro av auditör M. E. Bäckström skriver man på www.orebro.se. Och vad gör en auditör? undrar du säkert nu, så då kan jag berätta att det är personen som har hand om rättsvårdsärenden för statens väpnade styrkor. Omväxling förnöjer, då som nu.

Sommarkväll i Örebro

Sommarkväll i Örebro

Mina bara armar älskar ljumma augustikvällar. Rapport från centrala Örebro.

Örebrobilder i juni

Örebrobilder i juni

Ett så blankt och gigatiskt byggnadsverk har aldrig tidigare speglat sig i Svartåns vatten. I nya Kulturkvarteret ryms Örebro kommun, Stadsbibliotek och Kulturskola. Nu flyttar även Örebro konsthall hit. Södra Strandgatan är tjusig, Stadsträdgården vilsam och Oset är mycket syrerikt.

Kvarndammen i Örebro

Kvarndammen i Örebro

I Örebro finns mycket att upptäcka. Jag har tillexempel upptäckt Kvarndammen intill Fisktorget och Trädgårdstorget där det förr såldes frukt och grönt, säkerligen också mjöl. Kvarnbron (ur bild till höger) leder från Fisktorget (Trädgårdstorget står det i boken, Engelsbrektsgatan) till Örebro slott. Den sista kvarnen revs 1926. På bilden syns Kvarndammen och ett kvarlämnat kvarnhjul. Mitt i bild syns gamla vackra Riksbankshuset byggt 1899 och till höger Stora hotellet byggt 1858.

Källor:

Kulturstråket – i Hjalmar Bergmans fotspår

Skylt som sitter vid Kvarbron.