I Örebro finns mycket att upptäcka. Jag har tillexempel upptäckt Kvarndammen intill Fisktorget och Trädgårdstorget där det förr såldes frukt och grönt, säkerligen också mjöl. Kvarnbron (ur bild till höger) leder från Fisktorget (Trädgårdstorget står det i boken, Engelsbrektsgatan) till Örebro slott. Den sista kvarnen revs 1926. På bilden syns Kvarndammen och ett kvarlämnat kvarnhjul. Mitt i bild syns gamla vackra Riksbankshuset byggt 1899 och till höger Stora hotellet byggt 1858.

Källor:

Kulturstråket – i Hjalmar Bergmans fotspår

Skylt som sitter vid Kvarbron.