Hjälp åt Maria Sedell

Hjälp åt Maria Sedell

Maria Sedell är storyteller och hon behövde få hjälp med struktur på sin webbsida. Vi har roddat runt med innehåll, lagt till och dragit ifrån. Gå gärna och se någon av hennes föreställningar. Tids nog så ska jag själv se ”Mirakel i Finnmarken”, sanna mina ord. Se hennes aktuella föreställningar på www.sedell.se.

Kuriosa: På bilden spelar Maria på finngården Rikkenstorp i Grängesberg. Där valde mina förfäder på pappasidan att slå sig ner när dom kom till Sverige på 1600-talet (Rikkinen blev senare Rickan). Min mammas familj, Kuismin´s, valde också dom att slå sig ner i Grängesberg när de flydde från Finland till Sverige efter kriget 1948.

Webbredaktör för Kvarteret Bryggeriet

Webbredaktör för Kvarteret Bryggeriet

Jag är numera den som uppdaterar webbsidan för Kvarteret Bryggeriet i Nora, ett kul samarbete för en bra sak tillsammans med Per FT Nilsson, Komminnovation. Per är den som samlar innehåll och fotograferar. ”Nu har Kvarteret Bryggeriet på allvar vaknat ur vinterslummern. Pugilister från när och fjärran samlas för ChampCamp på Kombox. Snickare, smeder, keramiker och glasmålare jobbar på för fullt”, skriver Per. Se vad Kvarteret Bryggeriet i Nora erbjuder på www.kvarteretbryggeriet.se.

Webbmaster för the Art of Sweden

Webbmaster för the Art of Sweden

Jag har fått det ärofyllda uppdraget att uppdatera webbsidan www.theartofsweden.se.

The Art of Sweden är en intresseorganisation för fria professionella kulturskapare i Örebro län – musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera. Föreningen är en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv. Läs mer om föreningen här