Jag har fått det ärofyllda uppdraget att uppdatera webbsidan www.theartofsweden.se.

The Art of Sweden är en intresseorganisation för fria professionella kulturskapare i Örebro län – musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera. Föreningen är en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv. Läs mer om föreningen här