Webbmaster för the Art of Sweden

Webbmaster för the Art of Sweden

Jag har fått det ärofyllda uppdraget att uppdatera webbsidan www.theartofsweden.se.

The Art of Sweden är en intresseorganisation för fria professionella kulturskapare i Örebro län – musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera. Föreningen är en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv. Läs mer om föreningen här