Migrering av Stadranejdens webbsida från HTML till WordPress

Ett viktigt jobb har jag fått göra med migreringen av Stadranejdens byalags webbsida. Den var byggd i HTML och är nu flyttad till WordPress, ett modernt publiceringsverktyg. Ett bra stycke lokalhistoria. Enjoy! www.stadranejden.se 

Du har gjort ett mycket bra jobb
Wille Loiske