Migrering av CE-marking Nordics webbsida från Flash till WordPress

Detta projekt handlade om att migrera en webb-sida från Flash till WordPress. Det var viktigt för beställaren att CE-marking Nordic-sidan blev att se ut som den gjorde tidigare. Alla formulär skulle med till nya sidan och webbsidan skulle vara tvåspråkig. Tillslut blev vi klara och nöjda 🙂.

CE marking Nordic AB erbjuder support till företag som behöver hjälp med CE-märkning och säkerhet på arbetsplatsen. Företaget tillhandahåller rådgivning, vägledning och utbildning inom dessa områden. Läs mer på www.cemarkingnordic.se.

Färdigheter

,

Upplagt på

22 juli, 2020