Webbsida för Framtec AB

Syftet var att bygga en sida på flera språk som kommunicerar med kunderna. Det handlade också om att bygga en mycket enkel sida som som står sig länge och kan klara sig på egen hand. Efterhand har vi enats i ett kontrakt där Rickan webb & foto uppdaterar webbsidan månadsvis.

Framtec konstruerar och vidareutvecklar standardmaskiner till råsorteringar, justerverk, ströläggare och paketmaskiner till sågverksindustrin. Kunderna finns mestadels i Europa men också i övriga världen. Det är i Nora som TongLoader® designas, konstrueras och tillverkas liksom de flesta andra av Framtecs maskiner. Läs mer på www.framtec.se.

Färdigheter

Upplagt på

24 april, 2017