Jag har nyligen haft glädjen att få sjösätta webbsidan för Framtec AB. Sidan publiceras både på engelska och svenska eftersom de flesta av kunderna är engelskspråkiga.

Framtec konstruerar och vidareutvecklar standardmaskiner till råsorteringar, justerverk, ströläggare och paketmaskiner till sågverksindustrin. Det är här som TongLoader® designas, konstrueras och tillverkas liksom de flesta andra av Framtecs maskiner. Läs mer på www.framtec.se.