Kulturskolesamverkan ville ha en grafisk profil med logga samt en enkel webbsida. Nu känner vi oss alla nöjda och glada eftersom webbsida, nyhetsbrev, Facebook, och mallar kommunicerar samma sak. Prenumerera gärna på deras nyhetsbrevet för att få mer information om projektet. Du hittar länken på webbsidan www.kulturskolesamverkan.se.

I övrigt är kultur och sport naturligt rus för ungdomar. Mer sånt tycker Susann.

* Kulturskolesamverkan i Örebro län är en regional samverkan mellan kommunala musik- och kulturskolor i Örebro län.