Kolbacken HVB är ett nystartat HVB-hem i Tierp. Jarmo, Sebastian, Bodil och Rebecka önskade sig en logo som speglade verksamheten. När vi kommit en bit visade det sig att de också behövde en webbsida som jag fick glädjen att hjälpa dem med. De första placeringarna har redan kommit och jag önskar killarna och personalen lycka till.

Kolbacken HVB är ett behandlings- och utredningshem beläget norr om Tierp. Boendet har plats för tio ungdomar. Målgruppen är pojkar i åldrarna 13 till 17 år med beteende problematik som bedöms påverka hälsa och utveckling negativt.  Placeringsform kan vara både SoL och LVU. Boendet är beläget i ett mindre samhälle och den lantliga miljön bidrar till ett lugnare tempo vilket är positivt när ungdomen ska arbeta med förändring. Läs mer på www.kolbackenhvb.se.