SDCAB är ett bolag som tillverkar och säljer diamantverktyg samt kringutrustning för olika typer av diamantborrning och diamantsågning.