Spara för webben i Adobe CC

File/ Export/ Save for Web… eller Alt+Ctrl+Shift+S.