Dag: Onsdag den 11 mars och fredag den 20 mars.

Tid: Klockan 12:00-17:00. Tillfällena inleds med lunch.

Plats: Nora Stadshotell, mer information www.norastadshotell.se

Passar alla för styrelsearbete? Varför är ett professionellt styrelsearbete viktigt och vad kan det ge dig som företagare eller ledamot? Målet med utbildningen är att vid två till- fällen öka medvetenheten om vinsterna med en bättre kompetens och representation i styrelser och ledningar. Detta för att öka jämställdheten inom näringslivets styrelser och ledningar för att öka regionens konkurrenskraft och attraktivitet.

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig mer om hur professionellt styrelsearbete går till och hur en valberedning fungerar.

Målgrupp för utbildningen är ägare, styrelseledamöter, valberedningar och chefer för alla typer av företag och företagarorganisationer, oavsett bransch och storlek, samt organisa- tioner i Bergslagen.

Utbildningen arrangeras av Q Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kvinnliga företagarnätverk inom ramen för projekt ”JämFÖR – en jämställd framtid i Örebroregionen”. Projektets övergripande syfte är att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtar- betet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

Inbjudan