Webbredaktör för Kvarteret Bryggeriet

Webbredaktör för Kvarteret Bryggeriet

Jag är numera den som uppdaterar webbsidan för Kvarteret Bryggeriet i Nora, ett kul samarbete för en bra sak tillsammans med Per FT Nilsson, Komminnovation. Per är den som samlar innehåll och fotograferar. ”Nu har Kvarteret Bryggeriet på allvar vaknat ur vinterslummern. Pugilister från när och fjärran samlas för ChampCamp på Kombox. Snickare, smeder, keramiker och glasmålare jobbar på för fullt”, skriver Per. Se vad Kvarteret Bryggeriet i Nora erbjuder på www.kvarteretbryggeriet.se.