Webbsida för Q Nora

Webbsida för Q Nora

I Nora finns sedan 15 år tillbaks ett nätverk för företagsamma kvinnor, förtjänstfullt sammanhållet av Astrid Andersen. Nyligen flyttades webbsidan till en ny plattform och det krävdes nybygge av webbsidan i en ny redigerare. Jag fick uppdraget att sammanställa och omorganisera Astrids arbete. Här kan man se resultatet www.qnora.se. Vill du vara med i detta fina nätverk? Kontakta Astrid Andersen naturjobb@gmail.com.

Hjälp åt Maria Sedell

Hjälp åt Maria Sedell

Maria Sedell är storyteller och hon behövde få hjälp med struktur på sin webbsida. Vi har roddat runt med innehåll, lagt till och dragit ifrån. Gå gärna och se någon av hennes föreställningar. Tids nog så ska jag själv se ”Mirakel i Finnmarken”, sanna mina ord. Se hennes aktuella föreställningar på www.sedell.se.

Kuriosa: På bilden spelar Maria på finngården Rikkenstorp i Grängesberg. Där valde mina förfäder på pappasidan att slå sig ner när dom kom till Sverige på 1600-talet (Rikkinen blev senare Rickan). Min mammas familj, Kuismin´s, valde också dom att slå sig ner i Grängesberg när de flydde från Finland till Sverige efter kriget 1948.