Höstfärg i Stadsparken

Höstfärg i Stadsparken

I Stadsparken Örebro finns olika ”gröna rum” att besöka; Blomstergården, Rosengården, Rhododendronparken, Örtagården och Vattendraget. I början av 1860-talet startades Stadsparken i Örebro av auditör M. E. Bäckström skriver man på www.orebro.se. Och vad gör en auditör? undrar du säkert nu, så då kan jag berätta att det är personen som har hand om rättsvårdsärenden för statens väpnade styrkor. Omväxling förnöjer, då som nu.