Arbete med GDPR

Arbete med GDPR

Det är krångligt att leva när det måste finnas ord som Personuppgiftsbiträdesavtal med 27 tecken. Det längsta ordet jag kunde tidigare var ecklesiastikminister med ynka 20. Men…

Jag har märkt att arbetet med GDPR ökar kontakten mellan företag + att det ökar vår medvetenhet om att skydda allas vår egen personliga Integritet. För när jag lämnar mina uppgifter till Företag 1 så innebär de också kan hamna hos företag 2-4 pga. av samarbeten som företagen har sinsemellan. Avtalsbördan kommer att bli betungande och/ eller kontaktfrämjande framöver men vi kommer också hitta smidigare lösningar efterhand.

Rickan Webb & Foto skyddar dina personuppgifter enligt gällande lag (*GDPR). Läs vår Integritetspolicy här.

*GDPR (General Data Protection Regulation) som är den nya EU-förordningen börjar gälla den 25 maj. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och reglerar hur företag får behandla personuppgifter.