I Stora salen på Nora stadshotell kan man svänga sina lurviga under den makalösa kristallkronan men man kan också ha konferens för upp till hundra konfererande själar. Och den 9 april är du som företagare välkommen på näringslivsfrukost och minimässa i Stora Salen, där du kan visa upp och sälja dina varor och tjänster. Foto: Susann Rickan.