StickSorter från Framtec minskar stopptiderna i ströläggaren

StickSorter är bra när du har ett sågverk och vill minska stopptider i ströläggaren på grund av dåliga strön. StickSorter sorterar bort korta-, krokiga-, böjda-, urslag i änden- strön. Läs mer på www.framtec.se.