Vi ska bygga in den i Stadra Teater och det blir bra för alla parter.