För dig som är intresserad av projektfinansiering. Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka bo och verka i!

Leader Bergslagen har valt följande övergripande mål att arbeta mot för att uppnå sin vision:

  • Stärkt entreprenörskap
  • Ökad livskvalitet
  • Värna om miljön

Leader Bergslagen kommer att främja dessa tre områden när de bedömer framtida ansökningar

För att uppnå målen och visionen i strategin har Leader Bergslagen identifierat tre insatsområden inom vilka utvecklingsinsatserna ska ske.

Främja entreprenörskapet i Bergslagen. Läs mer om entreprenörskap här.
Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen. Läs mer om livskvalitet här.
Värna om naturen i Bergslagen. Läs mer on natur här.

Läs mer om Leader här

Anmäl projektidé här