Våra största upplevelser finns i våra mest rofyllda ögonblick.

Nietzsche (1844-1900)