Med införandet av Schoolsoft för Noras skolor har mycket av den vardagliga digitala kontakten med föräldrar fått en ny plattform. Skolornas information på webben behöver bli mer allmän. Därför har vi startat projektet att flytta in skolornas information på www.nora.se. Arbetet är i full gång och det mesta av jobbet ska vara klart under januari-februari. Roligt att få hjälpa till och att det blir så bra!