Redan förra året byggde vi och fotograferade för den nya webbsidan för KBT Svealand. Av olika anledningar kom sjösättningen först nu. Glädje och lättnad känner vi som jobbat med projektet :-).

KBT Svealand är ett privat utbildningsinstitut och terapicentrum i Örebro som erbjuder utbildning och behandling inom kognitiv beteendeterapi och kognitivt förhållningssätt. Läs mer på www.kbtsvealand.se.