Vi har nyligen fått i uppdrag att göra RLS-förbundets medlemstidning ”Rastlös”. Syftet är att få till en starkare koppling mellan tidning och webbsida, en webbsida jag har byggt och administrerat ända sedan 2009, med ett kortare uppehåll. Roligt att få jobba tillsammans med Per FT Nilsson och redaktionen i detta. Denna notis står i senaste numret av tidningen:

» Med ambition att få en starkare koppling mellan Rastlös och Förbundets hemsida svarar Rickan Webb och Foto i samarbete med Komminovation AB nu för utformningen av både tidningen och webbplatsen. RLS-Förbundet svarar på samma sätt som tidigare för innehållet, och man kan fortsätta att läsa tidningen precis som den är. Men den som vill, ska lättare kunna hitta vidare till uppdaterad och fördjupad information på hemsidan. Läs mer på www.rlsforbundet.se