Rackstadmuseet har i november fått en ny och lättnavigerad hemsida, www.rackstadmuseet.se!