Foto: S. Rickan

Foto: S. Rickan

Den 6 mars bjöd kommunerna i norra Örebro län in småföretagare i Bergslagen till en framtidsdag som fokuserade kring den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Totalt deltog ett hundratal personer, både företagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Av dessa var ca 15 kvinnor under 45 år som hittat till framtidsdagen tack vare Q-Noras insats.

Det kvinnliga nätverket Q-Nora har inom ramen för projekt JämFÖR jobbat med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. Resultatet som sammanställdes i en >> dokumentation av Susann Rickan som sprids till nyckelpersoner, beslutsfattare och politiker för att skapa påverkan/förändring.

Syftet är att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv, verka för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag, sprida goda exempel/erfarenheter från programmet Främja kvinnors företagande till makthavare och politiker samt verka för att jämförperspektivet finns med i framtidens näringsliv i Bergslagen.