Jag fick nyligen förtroendet att hjälpa SDCAB med ett prospekt inför mässa. Då fick jag också lära mig ett superbra sätt att förstärka kollapsande husgrunder på. Man installerar helt enkelt borrade stålkärnepålar eller stålrörspålar som återställer grundläggningens bärförmåga, men först måste man borra genom de befintliga träpålarna. Det är här SDCAB in i bilden eftersom de tillverkar diamantborrkronorna och rören. Läs mer om diamantborrad grundförstärkning i detta prospekt.

Prospekt för mässa om diamantborrad grundförstärkning

I mitten av mars är det dags för Grundläggningsdagen – alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978.