Hösten -21 och våren -22 undervisar jag i film på Nora kulturskola. Här kan du se lite av det vi går igenom.

Att tänka på när man ska filma

  1. Vilket format lämpar sig bäst för din film? Vart ska den visas?
  2. Stabilisera Ipaden innan du börjar filma. Luta dina armar mot en stol, ett bord eller en trädgren. Behövs stativ?
  3. Bra ljus är A och O. Använd ljuset! *
  4. Ge din film en bildkomposition. Hur bakgrunden ser ut?
  5. Jobba med ljudet. Behövs en mygga (mikrofon)?
  6. Vad vill du berätta? Säg det kort och kärnfullt.
  7. Färdigställ. Behövs bakgrundsmusik, ljudeffekter eller ska någon bild klippas bort/ läggas till?

*fotografi kommer från de grekiska orden phōs ’ljus’ och –graphiʹa ’-skrift’ (av graʹphō ’skriva’, ’inrista’) Det blir ”skriva med ljus” eller om man så vill ”måla med ljus”.

Perspektiv

Med perspektiv kan man förstärka ett budskap eller en känsla. Föremål på avstånd verkar mindre än föremål som finns nära betraktaren och parallella linjer som går ihop längre fram verkar längre bort. Man skapar ett djup i bilden, brukar man också säga. Genom att filma eller fotografera underifrån eller ovanifrån kan man uppnå olika effekter. Vilken av dessa ser ut att ha mest makt? 

Bildutsnitt

Bildutsnitt kallas det som ryms i bild, det som är synligt innanför bildens ytterkanter. Det som inte syns i bild ligger i det negativa rummet, utanför bildens kant.

Kamerarörelser

Man kan låta kameran vara stilla och låta motivet röra sig i bilden men man kan också röra kameran för att få saker att hända i filmen. (Zoomning är en förändring av bildutsnittet. Här kan man till exempel göra övergång från halvbild till helbild.)

Panorera – röra kameran i sidled

Tilta – röra kameran nerifrån och upp

Komposition

Bildkomposition handlar om att arrangera bildelementen (formerna) för att hjälpa betraktaren att förstå bilden. Det kan t.ex. vara att bygga upp ett intryck av oro, lugn eller någon annan känsla.

Trianglar

Linjer hjälper till att bygga upp bilden. Trianglar, kvadrater, rektanglar, ellipser och cirklar är statiska kompositioner. Flyttar man däremot ut, eller förstorar kompositionens huvudlinjer utanför bild, till det negativa rummet, så börjar det hända saker. En triangel med bred bas ger en lugn inverkan men vänder man triangeln upp och ner får man motsatt effekt. En triangel som ”står på huvudet” känns inte stabil, något man kan använda när man vill berätta något spännande i bild.