Ordet ”tjäna” betyder ungefär ”ställa sig till förfogande”. Att tjäna är att bjuda på oss själva med allt som livet lärt oss. Tjänande är en attityd som bygger på insikten om att vi angår varandra, att våra enskilda liv är sammanvävda i ett mönster som vi inte begriper men ofta anar och att en del av vår kollektiva uppgift är att stå till tjänst för varandra med de gåvor och den livskraft, de styrkor och svagheter som var och en av oss har, på sitt särskilda sätt.

”Jag somnade och drömde att livet var glädje. Jag vaknade och fann att livet var tjänande. Jag tjänade och fann att tjänandet var glädje”, skrev den indiska filosofen Rabindranath Tagore.

Texten ovan kommer från min morgontoabok – dags dato 22/3 – Längtan visar vägen av Patricia Tudor-Sandahl.