Idag foto på nya reningsverket Nora som är under byggnation.