Jag fick äran att hjälpa Kulturskolesamverkan i Örebro län med logga och grafisk profil. Man vill ge barn och unga i hela länet möjlighet till en varierad, breddad och fördjupad kulturutövning, utbyte av kunskaper och erfarenheter samt fortbildning för pedagoger och ledare. Man vill också skapa utbyte mellan kulturskolan och de kulturresurser som finns i länet med kommun, landsting eller staten som huvudman, samt kulturaktörer från det fria kulturlivet. Den grafiska profilen och loggan skulle kommunicera glädje i olika kulturformer och en samverkan utåt med Örebro som centralort.

Här kan du se den grafisk profilen i sin helhet

Här kan du se en dummy på hur det kan se ut med brevmallar mm