Under våren har ideella föreningen Ljusstråk tagit över webbsidan från Nora kommun. Jag fick äran att migrera och den är nu publicerad. Klicka här för att se Ljusstråks nya webbsida >>

Ljusstråk är en konst- och kulturslinga i Nora Bergslag, första helgen i september varje år. I Ljusstråks samlingsutställning kan du ser ett verk av varje konstnär som deltar under Ljusstråk den 2-3 september. Utställningen hänger 5/8-3/9. Gå och se.