Katarina Andreasson är en av Sveriges ledande dirigenter, violinister och konsertmästare. Jag har hjälpt henne att skapa en artist-sida. Läs mer om Katarina Andreasson här