Jag är rädd för utvecklingen i världen men känner hopp när jag ser att människor i min närhet engagerar sig för det goda. Därför har jag sponsrat www.feministisktinitiativnora.se med en enkel webbsida (och kompenserar för mitt bristande politiska engagemang). Kontakta William Grönlund om du är intresserad av att delta aktivt på vildewille@hotmail.com eller gå med i gruppen Feministiskt Initiativ Nora på Facebook – ett strongt och varmt initiativ mot dåliga krafter.