En del webbplatser signalerar att de är säkra genom att ett ”lås” visas på sidan om domännamnet. Det ordnar man genom att lägga till SSL på webbsidan. Secure Sockets Layer (SSL) används för att kryptera kommunikationen mellan två enheter, för att öka integritetsskyddet på Internet och försvåra möjligheten att avlyssna trafiken. Ofta är det trafiken mellan en webbserver t.ex. en Onlinebutik i ena änden och en webbläsare som Chrome, Firefox eller Internet Explorer i den andra. Med HTTPS kan du använda nya funktioner som har möjlighet att förbättra webbplatsens hastighet, förbättra placeringen hos sökmotorer och skapa förtroende hos besökarna genom att du skyddar deras integritet på nätet. Kontakta mig om du vill ha SSL på din webbsida.