Solros

Helianthus annuus, från grekiskans helios: solen, ánthos: blomma och annuus: ettårig. Foto Susann Rickan.