Jag låg på en äng, tills den stilla ron fyllde mig inifrån och gjorde mig till ett med de betande kreaturen, den djupa grönskan, de drivande molnen och de nerdykande fåglarna.

Alice James (1848-1892)