Jag skulle vilja ha en bra attityd och jag är fri att välja, varje dag.

”I vardagen uppstår situationer som vi gärna hade sluppit men som vi av olika skäl måste finnas oss i. Vi kan inte välja bort situationen men vi kan välja hur vi vill förhålla oss till den. ” Friheten att välja attityd.

Patricia Tudor-Sandahl, ”Längtan visar vägen”, i månad åtta 2018.

ATTITYD avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något. Wikipedia 2018-08-25.

ETYMOLOGI: Det låter troligt att ordet ”attityd” kommer från ett tekniskt uttryck inom bildhuggar- o. målarkonsten, attude, (denoting the placing or posture of a figure in art): from French, from Italian attitudine‘fitness, posture’, from late Latin aptitudo, from aptus ‘fit’.