Jag fotograferar regelbundet vid nya reningsverket i Nora på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen. Det är roligt att se hur arbetet fortskrider enligt plan. Viss oro finns för att man inte ska få cement till det sista, det har onekligen gått åt en del. Samarbetet jag ser fascinerar mig.