Litterärt samarbete

I Litterärt samarbete

Boken om Ljusstråk kommer förhoppningsvis ut under 2013. Tuula Nordgren berättar i den om sina resor till Indien. Tills dess kan du läsa mer om Tuula och andra konstnärer på www.ljusstrak.se eller besöka Ljusstråk första helgen i september 2013.