I sommar har det varit många försök till intrång på WordPressidor. Jag har jobbat med att blockera IP-adresser efterhand och hållit plugins och mallar uppdaterade eftersom det är enda lösningen. Arbetet har gett resultat och samtliga av mina kunders webbar har pallat trycket och för det är jag glad :-).