Företagarna har sammanställt en rapport för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i hela Sverige och i synnerhet för kommunerna där vi är verksamma. Skatteintäkter från våra företag omvandlas till offentlig välfärd; skola, vård, äldreomsorg och rättsväsende. På www.valfardsskaparna.se kan du se hur mycket ditt företag bidrar. Här ser ni resultatet för Nora och för riket som helhet.

Läs hela rapporten Välfärdsskaparna här