Jag har fått äran att hjälpa föreningen Ljusstråk med årets broschyr. Broschyren kan du hämta i Biblioteket, Bryggeriet och på Turistbyrån i Nora. Här kan du ladda hem året broschyr som är tung, nämligen 11MB. Detta har jag saxat från webbsidan www.ljusstrak.se:

”Här [i Nora] bor trubaduren granne med skulptrisen som jobbar ihop med pianisten som tonsätter en akvarell av en skogsbunden akvarellist. Möjligen är Nora den kulturarbetartätaste kommunen i hela landet. En liten kommun med ett mycket stort kulturliv!

Ljusstråk är en kulturslinga genom Nora Bergslag första helgen i september varje år. Välkommen till Nora och Ljusstråk den 1 – 2 september 2018!

Läs mer om Ljusstråks samlingsutställning öppen 4 aug – 2 sept.