Roligt att få hjälpa till med flytten till nya www.leaderbergslagen.eu som nu ligger i en gemensam lösning för Sveriges 40 aktiva Leaderområden. Vi tror att den nya lösningen kommer att fungera mycket bra.