Detta är saxat ur utvecklingstrategi för Örebroregionen:

  • År 2015 ska vi ha ett kulturliv som möjliggör för Örebro att ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad.
  • År 2015 ska regionens unika berättelse vara skriven.
  • År 2015 har andelen av den offentliga kulturfinansieringen till barn och unga ökat.

”När vi i dokumentet skriver vi, menar vi alla oss som vill och kan påverka Örebroregionens utveckling”.