Jag fick ett knivigt fotouppdrag – gestalta politisk enighet i Nora kommun – mitt i Coronatider och krav på avstånd. Det gick ändå bra tack vare verklig vilja och vädergudarnas blessing. ”Tack för gott samarbete även denna gång”, säger beställaren och för det är jag glad.